laurenziana: (Default)
[personal profile] laurenziana
И опять мне вспомнился Джордже Балашевич - в частности, песня с альбома 1983 г., когда все самое интересное было еще впереди.


Svašta se rodi u mutnoj vodi,                          
Lukava mrena i glupavi smuđ,                    
Karaš i bandar, lopov i džandar                        
I ribe što žive na račun tuđ.

Malene one većih se klone,
Ne paziš i već te nema za tren.
Gde god da beže stignu u mreže,
Neko se rodi da postane plen.

Ja pevam svoj bluz bez namere bitne           Я пою свой блюз просто так,
I najveće ribe za mene su sitne.                   Для меня и самые крупные рыбы - мелочь,
Ja sa strane samo posmatram taj svet.          Только наблюдаю за их жизнью со стороны.
A budem i ja i smuvan i varan,                      А и меня подловят и обманут -
Pa svakom se desi da ispadne šaran,            Ну так каждый может иногда оказаться карпом,
To je bar rutinska stvar.                                 Дело-то обычное.

Ko život vodi u mutnoj vodi                        Тот, кто живет в мутной воде
Mora sve trikove dobro da zna.                  Должен хорошо знать все местные штучки.
U mutnoj vodi, što mnogim godi                  В мутной воде, в которой многим очень даже неплохо,
Posebno onim sa vrha i dna.                      Особенно тем, кто наверху и на дне.

Svi znaju svrhu, štuka na vrhu,                    Все знают, как оно делается - щука наверху,        
Tu su da kvare i naprave lom,                      Тут же налетят, устроят шум и разгром,       
A dole na dnu, sudbinu jadnu,                     А внизу на дне несчастную судьбу многих
Mnogima rešava nekakav som.                    Решает какой-нибудь сом.


Ja pevam svoj bluz bez namere bitne
I najveće ribe za mene su sitne.
Ja sa strane samo posmatram taj svet.
Ja pevam svoj bluz u srcu dubine
I držim se pretežno zlatne sredine,
To je bar rutinska stvar,
Rutinska stvar.

Na šta se svodi život u vodi?
Pa eto, grabljivci imaju vlast.
Grgeč je glupan, ali je krupan,
Pa male ribice guta u slast.

U dane gadne, kad voda padne,
Plašljive ribe ne vrede ni groš,
Naiđu krize, drukčije grize,
I samo najbolji plivaju još.

Ja pevam svoj bluz bez namere bitne
I najveće ribe za mene su sitne.
Ja sa strane samo posmatram taj svet.
Ja pevam svoj bluz u vrtlogu gluvom
I pitam se šta rade ribe na suvom,
Pa to je bar rutinska stvar,
Rutinska stvar.

Profile

laurenziana: (Default)
laurenziana

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 22:39
Powered by Dreamwidth Studios